LoadingBir Saniye, Yükleniyor..

Veritabanı Yönetim Sistemleri Nedir?

979 Okuma / 0 Paylaşım / 12 ay önce eklendi.

Veritabanı yönetim sistemleri veritabanlarını meydana getirmek, başkalaşmak, bilgi dağlamak ve bilgi dahil etmemek için dizayn edilmiş yazılımlardır. Bir bilgi tabanı idare sistemi tamamen aniden pozitif veritabanı denetleme edilebilir ve bambaşka yazılımların sistemle iletişimi sağlanabilir.

Neden Veritabanı Idare Sistemi Kullanmalıyız? 

Doğrusu bir veritabanı tek başına data alışverişini sağlayabilecek kapasiteye sahiptir ama içerideki bilginin komplikeleşmesi veritabanını yönetme ihtiyacını doğurur.  Örneğin, bir Microsoft Access dosyası veritabanı yönetim sistemine lüzum kalmadan sırık bir yazılımla konuşturulabilir.

En Popüler Veritabanı Yönetim Sistemleri Hangileri?

Dünya çapında ilişkisel veritabanı sistemleri incelendiğinde Microsoft SQL Server, mySQL ve Oracle DB en sık kullanılan yazılımlardır. Bunların dıştan da bir çok farklı firmaya ait programlar bulunmasına karşın yazılımcılar çoğunlukla bu üç sistemle konuşabilen yazılımlar yazmayı seçim etmişlerdir. Doğrusu bunun belli başlı nedeni veritabanlarının kontrolünün sıcacık olması ve sistemlerin farklı türlerdeki verileri komplike boyutlarda işleyebilmesidir. Örneğin, bir Oracle veritabanı milyonlarca satır veriyi işleyebilirken, bir Access veritabanı benzer performansı gösterememektedir.

Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Farkları Neler?

Firma bazında bakıldığı süre 50’den artı firmaya ait veritabanı yönetimi sistemi bulmak mümkündür. Bu sistemler tasarı edilirken genellikle işlenmek istenen verinin türüne göre bazı metotlar geliştirilmiştir. Mesela Software AG firması XML veritabanı yönetimi için Tamino XML Server yazılımını yaratmış, yine benzer firma tablolama yerine dosyalama metodunu kullanan Adabas veritabanı yönetimini piyasaya sunmuştur.

Her ürünün kapasite, performans ve ölçeklenebilirlik seviyeleri kullanılan yazılımın donanıma hükmetme derecesine tarafından değiştirme göstermektedir. Oracle veritabanı yönetim sistemi bir fazla metriğe kadar dünya genelinde en iyi olarak kabul edilmesine rağmen, kullandığı işlemci başına istek ettiği lisans ücretleriyle de bir fazla firmanın bütçesini aşmaktadır. Microsoft SQL Server, Oracle DB ile bir fazla metrikte yarışabilmekte ve daha yerinde lisans fiyatlarıyla piyasaya sunulmaktadır. MySQL veritabanı da yine bu ürünlerle yarışabilen ve bedava olarak piyasaya sunulan bir veritabanı yönetim sistemidir.

Veritabanı Idare Sistemi ve Bilgi Modelleme

Veri modelleme bu sistemlerin en manâlı fonksiyonlarından biridir. Dünya çapında en yaygın kullanılan model ilişkisel (relational) model olup, bir çok popüler veritabanı idare sistemi tarafından uygulanır. Data modellenirken bir şema oluşturulur ve oluşturulan bu şemaya göre veri yüklenir. İlişkisel modellemede veriler bambaşka tablolarda tutulur ve bu tabloların arasındaki ilişkiler tanımlanır.

Mesela, bir tabloya müşterilerin bilgilerini girilirken, öteki bir tabloya da aldıkları ürünler girilirse, bu iki tablo arasında bir ilişki tanımlanabilir. Böylelikle veriler ayrı tablolarda tutularak performans ve  kullanılabilirlik artışı sağlanmış olur. Oracle DB, Microsoft SQL Server ve mySQL Server gibi popüler veritabanı yönetim sistemleri, bu verileri modellemeye yarayan araçlar barındırırlar.

Bir Veritabanı Yönetim Sistemi Nasıl Yönetiliyor?

Bir havayolu ya da bankanın günlük işlediği verileri düşünecek olursak, bu veriler fazla kısa zamanda milyonlarca satıra ulaşabilmektedir. Verilerin komplikeleşmesi ve büyümesi genelde performans düşüklüğü ve kusur sayısında artışa niçin olmaktadır. Veritabanlarının jurnal yedeklerinin alınması şarttır. Bir veritabanında yüzlerce tablo bulunabilir ve bu tabloların içindeki veriler arttıkça bu verileri çağıran SQL ifadeleri düşük performanslar gösterebilir. Bu ve öbür çoğu konu vardır ve bunlar hakkında her ürünün kendisine özel yöneticilik şekilleri bulunmaktadır. Bu konular çok komplike olduğundan ötürü genellikle bu görevler veritabanı yöneticilerine verilir. Ara Sıra yazılım uzmanları da tek başlarına küçük ölçekli veritabanlarını yönetebilse de, devasal sistemlerde bilgileri yetersiz kalmaktadır.

Teknoloji

Veritabanı idare sistemleri veritabanlarını oluşturmak, başkalaşmak, veri işlemek ve bilgi çıkarmak için tasarı edilmiş yazılımlardır. Bir bilgi tabanı idare sistemi bir uçtan bir uca ansızın pozitif veritabanı kontrol edilebilir ve öbür yazılımların sistemle iletişimi sağlanabilir.

Neden Veritabanı Yönetim Sistemi Kullanmalıyız? 

Fiilen bir veritabanı kimsesiz bilgi alışverişini sağlayabilecek kapasiteye sahiptir fakat içerideki bilginin komplikeleşmesi veritabanını yönetme ihtiyacını doğurur.  Mesela, bir Microsoft Access dosyası veritabanı yönetim sistemine gerek kalmadan sırık bir yazılımla konuşturulabilir.

En Popüler Veritabanı Yönetim Sistemleri Hangileri?

Dünya çapında ilişkisel veritabanı sistemleri incelendiğinde Microsoft SQL Server, mySQL ve Oracle DB en sık kullanılan yazılımlardır. Bunların dışarıya da bir fazla bambaşka firmaya ait programlar bulunmasına karşın yazılımcılar genellikle bu üç sistemle konuşabilen yazılımlar yazmayı tercih etmişlerdir. Doğrusu bunun başlıca nedeni veritabanlarının kontrolünün kuytu olması ve sistemlerin öbür türlerdeki verileri komplike boyutlarda işleyebilmesidir. Mesela, bir Oracle veritabanı milyonlarca satır veriyi işleyebilirken, bir Access veritabanı benzer performansı gösterememektedir.

Veritabanı Idare Sistemlerinin Farkları Neler?

Işyeri bazında bakıldığı süre 50’den pozitif firmaya ait veritabanı yönetimi sistemi bulmak mümkündür. Bu sistemler tasarı edilirken çoğunlukla işlenmek istenen verinin türüne göre bir takım metotlar geliştirilmiştir. Örneğin Software AG firması XML veritabanı yönetimi için Tamino XML Server yazılımını yaratmış, yeniden aynı işyeri tablolama yerine dosyalama metodunu kullanan Adabas veritabanı yönetimini piyasaya sunmuştur.

Her ürünün kapasite, performans ve ölçeklenebilirlik seviyeleri kullanılan yazılımın donanıma hükmetme derecesine göre değişim göstermektedir. Oracle veritabanı idare sistemi bir fazla metriğe tarafından dünya genelinde en iyi olarak kabul edilmesine rağmen, kullandığı işlemci başına istek ettiği lisans ücretleriyle de bir fazla firmanın bütçesini aşmaktadır. Microsoft SQL Server, Oracle DB ile bir çok metrikte yarışabilmekte ve daha yerinde lisans fiyatlarıyla piyasaya sunulmaktadır. MySQL veritabanı da yeniden bu ürünlerle yarışabilen ve bedava olarak piyasaya sunulan bir veritabanı yönetim sistemidir.

Veritabanı Idare Sistemi ve Data Modelleme

Veri modelleme bu sistemlerin en önemli fonksiyonlarından biridir. Dünya çapında en yaygın kullanılan model ilişkisel (relational) model olup, bir fazla popüler veritabanı idare sistemi göre uygulanır. Data modellenirken bir şema oluşturulur ve oluşturulan bu şemaya göre data yüklenir. İlişkisel modellemede veriler ayrı tablolarda tutulur ve bu tabloların arasındaki ilişkiler tanımlanır.

Örneğin, bir tabloya müşterilerin bilgilerini girilirken, öteki bir tabloya da aldıkları ürünler girilirse, bu iki tablo aralarında bir ilişki tanımlanabilir. Böylelikle veriler öbür tablolarda tutularak performans ve  kullanılabilirlik artışı sağlanmış olur. Oracle DB, Microsoft SQL Server ve mySQL Server gibi popüler veritabanı yönetim sistemleri, bu verileri modellemeye yarayan araçlar barındırırlar.

Bir Veritabanı Idare Sistemi Nasıl Yönetiliyor?

Bir havayolu veya bankanın jurnal işlediği verileri düşünecek olursak, bu veriler fazla kısa zamanda milyonlarca satıra ulaşabilmektedir. Verilerin komplikeleşmesi ve büyümesi genellikle performans düşüklüğü ve hata sayısında artışa niçin olmaktadır. Veritabanlarının jurnal yedeklerinin alınması şarttır. Bir veritabanında yüzlerce tablo bulunabilir ve bu tabloların içindeki veriler arttıkça bu verileri çağıran SQL ifadeleri düşük performanslar gösterebilir. Bu ve öbür çoğu konu vardır ve bunlar hakkında her ürünün kendisine özel yöneticilik şekilleri bulunmaktadır. Bu konular çok komplike olduğundan ötürü genel olarak bu görevler veritabanı yöneticilerine verilir. Ara Sıra yazılım uzmanları da tek başlarına ufak ölçekli veritabanlarını yönetebilse de, devasal sistemlerde bilgileri yetersiz kalmaktadır.